Miért engedi Isten...I.

Felhasználó értékelés

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Ez egy nagyon fontos kérdés. Nagyon sok ember van, aki Istent vádolja a világban található különböző szörnyűségekért. A legtöbb ember sajnos egyáltalán nincs tisztában, nem érti, hogy miért történik mindaz, ami történik. Igyekszem tehát megvilágítani. A Biblia ugyanis egészen világosan szól erről a dologról.

2009 áprilisban egy 4 napos konferenciát szerveztünk a "Miért engedi meg Isten...?" témában. A lényeget igyekszem most összefoglalni.

Egy tipikus kérdés:
"A jóisten minek teremtett bolhát, leprát, tüdőbajt?"

Válasz:

Isten a világot eredetileg nagyon jónak teremtette.

„És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó. ” (1 Móz. 1.31)

Ez azt jelenti, hogy eredetileg az éden kertjében nem volt halál, az összes állat növényevő volt, azok is, amelyek ma húst esznek és minden dinoszaurusz is. „A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, a melyekben élő lélek van, a zöld fűveket adom eledelűl. És úgy lőn. ” (1 Móz. 1.30 )

Ez a kijelentés persze furcsának tűnhet, de megmagyarázható. Méghozzá nem kényszerített következtetésekkel, hanem tudományosan. Most azonban ebbe nem mélyednék el, majd az http://evoluciorombolo.blogter.hu blogban egyszer erről is lesz szó. A kórokozó organizmusok, és minden ma kártékony élőlény akkor még nem volt az.

Azonban: „...egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál..." (Róm.5.12)
Ahogy már volt róla szó: "A bűn zsoldja a halál" (Róm. 6.23a)

A világ akkor romlott el, amikor megtörtént a bűneset. Következésképpen a bűneset előtt nem voltak betegségek, sem halál. Előtte semmiféle pusztulás nem létezett. Meghökkentőnek tűnhet, de a csillagok is azért robbannak fel azóta, mert az első emberpár vétkezett.

Isten előre megmondta az embernek, hogy ez lesz, ha megszegi a parancsot, és eszik arról a bizonyos fáról.

„De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz. ” (1 Móz. 2.17)

Az ember azonban nem elégedett meg vele, hogy uralkodhat az egész teremtett világ felett, olyan akart lenni, mint Isten. Sőt azóta is állandóan ezt akarja.

Isten tehát az ember eme cselekedete miatt megátkoza az egész világot. "Átkozott legyen a föld te miattad" (1 Móz. 3.17)

John Maxwell egyik könyvében található egy karikatúra, ahol két ember beszélget. Azt kérdezi az egyik a másiktól:
- Néha megkérdezném Istent, hogy miért engedi meg, hogy ennyi szenvedés legyen a világban.
- És, miért nem kérdezed meg?
- Mert attól félek, hogy Ő is megkérdezné ugyanezt tőlem.

Nehogy azt gondolja valaki, hogy csakis Ádám és Éva miatt kell most mindenkinek szenvednie. Általuk romlott el minden, de azóta is MINDEN ember bűnös. Erről már volt szó korábban, úgyhogy most nem ismétlem meg.

Mielőtt tehát Istent kezdjük vádolni a szenvedéseink miatt (halál, betegségek, erőszak, gazdasági válság, szegénység stb.), nem árt magunkba néznünk! Konokságunkkal és büszkeségünkkel nem ugyanúgy lázadunk, mint Ádám és Éva?

Isten megengedi, hogy belátásunk szerint cselekedjünk. Miért vádoljuk tehát, ha a cselekedeteink következményit is engedi megtörténni?

Az előző bejegyzésben részletesen foglalkoztam azzal, hogyan kezeli Isten a bűnt. Mert gondoskodik megoldásról. Hogy ez sokaknak nem tetszik? Ez nem Isten hibája!

„Bizonyára azért, miképen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat: azonképen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. (Róm. 5.18 ) Természetesen Jézus Kristusról van itt szó!

Isten megígérte, hogy helyre fogja állítani az eredeti romlatlan állapotot, de ebben csak azoknak lesz osztályrészük, akik elfogadják Jézust Megváltójuknak. Ezt mondja a Biblia. Ezen érdemes tehát neked is gondolkodnod, ha még nem tetted meg ezt a lépést.

Ha nem tetszik ez, bizony nagyon erősen reménykedjél benne, hogy az evolúció igaz legyen! Ha azonban valami naiv hit, akkor az élet spontán ki és továbbfejlődésében való bizonnyal az!

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

Ki olvas minket

Jelenleg 16 vendég és 0 felhasználó van vonalban.