Mindenféle

Cikkek

{jcomments on}

Felhasználó értékelés

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Nem sokkal az e témában írt bejegyzés után hallgattam Schlingloff Sanyitól egy hasonló témájú hangfelvételt, és még egy másik esemény is arra indított, hogy kiegészítsem az eredeti bejegyzést.

Miért van betegség? Miért halnak meg idejekorán jó emberek?

Kit nevezhetünk jónak? Aki nem tesz rosszat, csak jót cselekszik? Aki "nem ártott senkinek"? Ez nem egészen így van.
Kérdezzük meg Istent. Ő ezt mondja: „nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy sem.” (Zsolt. 14.3)

Egy közeli hozzátartozó, barát elvesztésekor vannak, akik Istennek szegezik vádjaikat.
Miért Ő? Miért ilyen korán?

Egyet biztosan tudunk: mindenki meghal egyszer. A kérdés csak az, hogy mikor?
Isten válaszol nekünk: „Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak; ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, a mi ültettetett.”  (Préd. 3.1-2)

Miért halnak meg gyerekek? Ők tényleg bűntelenek vajon?
„Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám.” (Zsolt. 51.7 )

Ezek nagyon mély kérdések. A rájuk adott válaszoktól függ sorsunk az örökkévalóságban. Megértjük-e, Istent, hogy miért rendelkezett így?
Megpróbálok a Biblia alapján válaszolni rá.

Ahogy az előzőben is írtam, Isten - miután megteremtette a világot - az embernek adta azt, hogy uralkodjék rajta.
Isten tökéletes akaratában, melyet nekünk szánt, nem volt betegség, sem halál. Az Édenkerti bűneset egyáltalán nem jelképes esemény. Ádám és Éva valóban létező személyek voltak, nem mitológiai figurák. Épp annyira léteztek, mint Julius Ceasar, István király, Napóleon vagy Kossuth Lajos. A történelem valós szereplői voltak.

A bukás következménye az is, hogy az ember megpróbálja az elképzeléseihez igazítani a Bibliát, pedig az elképzeléseit kellene a Bibliához igazítania. Ez a felfuvalkodottság azóta is kiséri az embert: "Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság." (Példabeszédek 16.18)

Az ember bukása után Istennek szükségszerűen le kellett "butítania" a világot. Be kellett hoznia a betegséget és a halált, hogy az ember a bűnös természetével ne élhesen örökké. Továbbá csak a halál révén nyerhető bűnbocsánat -> előkép Jézus Krisztushoz.

Miért kell azonban gyerekeknek is meghalniuk? Hiszen még alig-alig éltek. Gondoljunk csak az éhínségre Afrikában és másutt. Miért ilyen kegyetlen Isten?

Sajnos ez egy nagyon szűklátókörű, szentimentális gondolkodásmód. Egy hitetlen ember szemszögéből ez kegyetlennek tűnik, hiszen csak a földi életet látja. Isten nézőpontja azonban az örökkévalóság, melyben a földi lét egy milliomod másodpercnél is kevesebb.

Minden ember szabadon dönt Isten mellett, vagy ellene, miután elérte a döntésképes életkort. Gyermekként még nem felel a cselekedeteiért.

Egy gyermeknek meghalni - a felelősségre vonhatóság kora előtt -, a kegyelem megnyilvánulása, egyfajta isteni mentőakció.

Ezek a gyerekek, ha felnőnek, Isten ellenségei lettek volna. Bálványimádók, különböző vallások követői, evolucionisták, ateisták, New Age hívők stb. Elutasították volna Istent, így büntetésük az örök halál lett volna. Ezért Isten még ez előtt kimentette a világból őket, hogy vele lehessenek a mennyben. 

Amit mi kegyetlenségnek látunk, az valójában a legmagasabb fokú szeretet megnyilvánulása.

A Teremtő természetéből az következik, hogy felnőttek esetében senki nem hal meg addig, amíg van esély rá, hogy kibéküljön Istennel.

Miért születnek egyesek fogyatékosan, vagy válnak azzá (vakká, bénává, súlyos betegségekben szenvedőkké)?
Elsősorban a már említett bűneset miatt.
Mindennek és mindenkinek megvan a helye Isten tervében, mint János evangéliumában a vakon született embernek:
„És kérdezék őt a tanítványai, mondván: Mester, ki vétkezett, ez-é vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei; hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai.”  (Jn. 9.2-3 )
A történetben - mely egyben példázat is - Jézus meggyógította a vakot, és az látott. „A kinek van füle a hallásra, hallja” mondta gyakran Jézus. Ez példázza az embereket, akik vakok az igazságra - a sötétségben járnak -, és akik számára Jézus hozza el a világosságot. Ily módon vált a vak ember Isten dicsőségére azáltal, hogy sokan hittek általa.
Nem állítom, hogy minden esetben így van, de előfordulhat, hogy valakinek a szegénysége, esetleg betegsége vagy más problémája, - talán halála is -, neki vagy másoknak a megmentését szolgálja Isten akaratában.


Mostanában történt - ez a második dolog, amiért írok -, hogy egy közeli barátunk édesanyja meghalt viszonylag fiatalon, súlyos betegség után.
A barátunk - aki nem hívő - ezért az "odafentieket" vádolta, hogy miért történt mindez.
Sokat gondolkodtam rajta, hogy mit mondhatnék neki vigasztalásul.

Azt gondolom, hogy Isten mindent tud a jóra használni. Ezt már többször láttam a magam és mások életében is.
Jézus ismeri az övéit (Jn. 10.14), és noha szabad akaratot adott, természetsen tudja, hogy ki fog megtérni, és ki nem. Ez persze nem ment fel senkit a döntésének felelőssége alól!
Isten kényszeríthetne is persze, hogy azt tegyük amit Ő akar. Azonban a végtelen kegyelméből fogva nem avatkozik bele erővel a döntéseinkbe. Nem nyom pisztolyt a fejünkhöz. Helyette kizárólag az érvelést használja a meggyőzésre.

A kulcsmondat tehát ez:
Isten egy meg nem tért családtag halálát - aki biztosan nem is tért volna meg -, is tudja arra használni, hogy megtérésre hívja az itt maradtakat.

A legtöbb ember annyira el van foglalva magával és kicsinyes céljaival az élete során, hogy nem is gondol rá, hogy egyszer bizony ő is meg fog halni. Ha még viszonylagos anyagi jólétben, egészségben is él, akkor pláne eszébe se jut Istent keresni. 
„Ismét mondom pedig néktek: Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.” (Mt. 19.24, Mk. 10,25, Lk. 18.25)
Sokan félreértik ezt a verset (mely három helyen is előfordul az evangéliumokban, bizonyára nem véletlenül). Nem a vagyona miatt nehéz bejunia a gazdagnak Isten országába, hanem, mert jóléte miatt megfeledkezik Istenről.
Egy közelálló ember halála felrázhat ebből a közönyből. Úgy, mint amikor egy ájult embert pofonvágnak, hogy térjen magához. Ez a pofon életet menthet. Adott esetben örök életet.

Mi keresztyének ismerjük a halál ellenszerét: Higgy, és örök életed van.
Ennyi. Nincs apró betűs rész!


Nem 90% Jézus, 10% jó cselekedetek, mint egy katolikus pap mondta egyszer. 100% Jézus, neked csak hinned kell benne. Ell kell ismerned, hogy bűnös vagy, és hogy a saját erődből nem tudod megmenteni magad. Hinned kell benne, hogy Jézus már mindent elvégzett helyetted. Az adóságod - bűneid -, rendezve vannak. BÁRMIT is tettél eddig, vagy teszel a jövőben, rendezve van. Annyi kell csak, hogy feladd a büszkeséged, és alázatosan ezt mond: "Úr Jézus! Megvallom Neked, hogy bűnös vagyok, kérlek bocsáss meg nekem! Tudom, hogy Te haltál meg a bűneimért, és én ezt most elfogadom! Kérlek legyél a Megváltóm, adj nekem örök életet!"


Gondolom lesznek, akik ezt az írást is valamiféle hittérítésnek vélik.
Felfogható ez azonban úgy is, mint egy ház esetében, mely tele van emberekkel. Észreveszed, hogy kigyulladt, de nem szólsz senkinek. "Én nem vagyok egy ilyen megmentős fajta. Persze, majd odamegyek, és elkezdem rábeszélni az embereket, hogy jöjjenek ki a házból? Láthatóan nagyon jól elvannak ott bent. Gondoskodjon magáról mindenki, ahogy tud. Majd csak észreveszik, hogy ég a házuk."
Jézus ezt mondja: „Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket” (Lk. 3.8), továbbá: „Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek.” (Jn. 15.17)
A szeretet pedig nem engedi meg, hogy ne szóljunk, hogy ég a házad!

A büszkeség ellentettje az alázat, mely nem csak a maga hasznát keresi, hanem másokét is. Tudom, hogy sokan azt mondják: "Én nem kérek belőle!"

Hálózatépítőként megtanultam: nem lehet mindenkit megnyerni, hanem keresni kell azokat, akik nyitottak és szükségük van az ajánlatra. Erre az "ajánlatra" persze mindenkinek szüksége lenne, de nem lesz mindenki most nyitott az elfogadásra, tudom.

Az én szakterületem - és erről szól ez a blog is - MLM-ezőknek szakmai segítséget nyújtani, hogy sikeresebbek lehessenek az üzletépítésben. Nagyon elterjedt manapság az üzleti világban a mindenféle New Age, ezoterikus, sőt okkult módszerek használata. Mindezek nagyon jónak tűnnek fel előttünk, emberek előtt, de nem Isten előtt. Mit használ azonban az üzleti siker, ha lélek elveszik?
„Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?” (Mk. 8.36)

Az igerészben szereplő világ = kozmosz az eredeti görögben. Mit használ az embernek tehát, ha az egész Univerzumot meghódítja is (akár fizikailag, akár az "erők, energiák, csakrák stb. területén"), ha a végén a lelke elveszik? Ránézésre semmi rossz nincs nincs ezekben a módszerekben, sőt némelyik igen jónak, hasznosnak mutatkozik. Működik, ahogy használói állítják. Mindebben nem is kételkedem. De mit használ az embernek, ha...

A tanáncsom a végén ez:
Keresd, keresd az Igazságot! Vizsgáld meg miben hiszel! Nem elég, hogy működik, nem elég, hogy megelégít, nem elég, hogy sokan hisznek benne!

A valósággal kell összhangban lennie.
Nem lesz még egy lehetőség!

A Biblia nem vallás, nem naív hit. Akár a belső, akár a külső bizonyítékokat vizsgáljuk meg, látni fogjuk, hogy igaz. Akik valóban, becsületesen elvégezték ezeket a vizsgálatokat*, azok mind erre a megállapításra jutottak.

Ha engem kérdezne valaki, miért vagyok keresztény, én is azt mondanám: azért, mert nem tudtam megcáfolni.
Vizsgáld meg Te is, ne nekem higgy!
„Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.”  (2 Kor. 5.20)


Ha intellektuális típus vagy, egy zseniális, részletes bizonyítás található itt:
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ISTENÉRVEK
http://gondolkodom.hu/acview.php?ArtID=213

*Frank Morrison - egy brit jogász, aki nekilátott egy könyv megírásának, melyben tagadni akarta Jézus feltámadását - írt is egy könyvet, de ez nem az a könyv lett, amit eredetileg eltervezett. Ahogy vizsgálta a Krisztus feltámadását alátámasztó bizonyítékokat, e kétkedő jogász olyan meggyőzőnek találta azokat, hogy kénytelen volt elfogadni őket és hívő lett. A könyv, melyet végül is írt - Ki mozdította el a követ? címmel - a Krisztus feltámadása mellett szóló bizonyítékokat taglalja.
További hasonló példák:
http://maranatha.uw.hu/kijezus.htm

Felhasználó értékelés

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ez egy nagyon fontos kérdés. Nagyon sok ember van, aki Istent vádolja a világban található különböző szörnyűségekért. A legtöbb ember sajnos egyáltalán nincs tisztában, nem érti, hogy miért történik mindaz, ami történik. Igyekszem tehát megvilágítani. A Biblia ugyanis egészen világosan szól erről a dologról.

2009 áprilisban egy 4 napos konferenciát szerveztünk a "Miért engedi meg Isten...?" témában. A lényeget igyekszem most összefoglalni.

Egy tipikus kérdés:
"A jóisten minek teremtett bolhát, leprát, tüdőbajt?"

Válasz:

Isten a világot eredetileg nagyon jónak teremtette.

„És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó. ” (1 Móz. 1.31)

Ez azt jelenti, hogy eredetileg az éden kertjében nem volt halál, az összes állat növényevő volt, azok is, amelyek ma húst esznek és minden dinoszaurusz is. „A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, a melyekben élő lélek van, a zöld fűveket adom eledelűl. És úgy lőn. ” (1 Móz. 1.30 )

Ez a kijelentés persze furcsának tűnhet, de megmagyarázható. Méghozzá nem kényszerített következtetésekkel, hanem tudományosan. Most azonban ebbe nem mélyednék el, majd az http://evoluciorombolo.blogter.hu blogban egyszer erről is lesz szó. A kórokozó organizmusok, és minden ma kártékony élőlény akkor még nem volt az.

Azonban: „...egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál..." (Róm.5.12)
Ahogy már volt róla szó: "A bűn zsoldja a halál" (Róm. 6.23a)

A világ akkor romlott el, amikor megtörtént a bűneset. Következésképpen a bűneset előtt nem voltak betegségek, sem halál. Előtte semmiféle pusztulás nem létezett. Meghökkentőnek tűnhet, de a csillagok is azért robbannak fel azóta, mert az első emberpár vétkezett.

Isten előre megmondta az embernek, hogy ez lesz, ha megszegi a parancsot, és eszik arról a bizonyos fáról.

„De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz. ” (1 Móz. 2.17)

Az ember azonban nem elégedett meg vele, hogy uralkodhat az egész teremtett világ felett, olyan akart lenni, mint Isten. Sőt azóta is állandóan ezt akarja.

Isten tehát az ember eme cselekedete miatt megátkoza az egész világot. "Átkozott legyen a föld te miattad" (1 Móz. 3.17)

John Maxwell egyik könyvében található egy karikatúra, ahol két ember beszélget. Azt kérdezi az egyik a másiktól:
- Néha megkérdezném Istent, hogy miért engedi meg, hogy ennyi szenvedés legyen a világban.
- És, miért nem kérdezed meg?
- Mert attól félek, hogy Ő is megkérdezné ugyanezt tőlem.

Nehogy azt gondolja valaki, hogy csakis Ádám és Éva miatt kell most mindenkinek szenvednie. Általuk romlott el minden, de azóta is MINDEN ember bűnös. Erről már volt szó korábban, úgyhogy most nem ismétlem meg.

Mielőtt tehát Istent kezdjük vádolni a szenvedéseink miatt (halál, betegségek, erőszak, gazdasági válság, szegénység stb.), nem árt magunkba néznünk! Konokságunkkal és büszkeségünkkel nem ugyanúgy lázadunk, mint Ádám és Éva?

Isten megengedi, hogy belátásunk szerint cselekedjünk. Miért vádoljuk tehát, ha a cselekedeteink következményit is engedi megtörténni?

Az előző bejegyzésben részletesen foglalkoztam azzal, hogyan kezeli Isten a bűnt. Mert gondoskodik megoldásról. Hogy ez sokaknak nem tetszik? Ez nem Isten hibája!

„Bizonyára azért, miképen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat: azonképen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. (Róm. 5.18 ) Természetesen Jézus Kristusról van itt szó!

Isten megígérte, hogy helyre fogja állítani az eredeti romlatlan állapotot, de ebben csak azoknak lesz osztályrészük, akik elfogadják Jézust Megváltójuknak. Ezt mondja a Biblia. Ezen érdemes tehát neked is gondolkodnod, ha még nem tetted meg ezt a lépést.

Ha nem tetszik ez, bizony nagyon erősen reménykedjél benne, hogy az evolúció igaz legyen! Ha azonban valami naiv hit, akkor az élet spontán ki és továbbfejlődésében való bizonnyal az!

Felhasználó értékelés

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Különböző beszélgetések során azt tapasztalom, hogy sokan vannak, akik a bibliai kijelentések közül leginkább a Pokol és a Menny létezését nem tudják elfogadni. Vagy a fizikai léthez kötött, materialista gondolkodásmódjuk miatt, vagy mert nem tartják igazságosnak a Biblia által eléjük tárt útját annak, hogyan kerülhet az egyik vagy másik helyre az ember.

Megpróbálom logikus érveléssel megvilágítani ezt a kérdést.
 
Először is, a valóság nem a mi érzelmi hozzáállásunk milyenségétől függ.
Más szóval, valami nem attól igaz vagy hamis (létezik - nem létezik), hogy hiszünk-e benne, vagy sem. Fordítva, ha valami nem igaz, attól még nem lesz az, ha mi - vagy sokan - hisznek benne. Ez az elemi logika szabálya, azt gondolom elég világos, nem hiszem, hogy sokat kellene még magyarázni.
A probléma az, hogy nagyon terjed az "ura lehetsz a saját Univerzumodnak" gondolkodásmód, amelyben az emberek azt gondolják, hogy számukra az az igaz, amit ők annak tartanak. Ellenben nincs annyi univerzum, ahány ember, hanem csak EGY. Magyarul, minden emberre ugyanazok a szabályok vonatkoznak!
Ez pedig azt is jelenti, hogyha van Pokol és Menny, akkor minden ember számára van, ha hisz benne, ha nem!
 
A Biblia világosan beszél róla, hogy ez a két "hely" létezik. A hely azért idézőjeles, mert nem úgy kell elképzelni, mint a mi 3 dimenziós terünk egy bizonyos pontját, tehát nem is lehet elhelyezni őket ilyen formán a térben. A Biblia használja a pokollal kapcsolatban a "lent", a Mennyel kapcsolatban pedig a "fent" fogalmát, de ez inkább jelképes meghatározás, nem azt jelenti, hogy a menny a mi egünkben vagy a fölött van, sem pedig, hogy a pokol a föld alatt (a mi terünkben).
 
A kérdés elsősorban az, hogy igaznak tekintjük-e a Bibliát, azaz milyen mértékben fogadjuk el, ami benne áll? Vagyis, hogy milyen a viszonyunk az Írásokhoz. Sok-sok régi mondából egykor összeválogatott mesének tartjuk, amely olykor tartalmaz némi bölcsességet is (mint a mesék általában), vagy teljesen Isten által ihletett Igeként kezeljük. Ez utóbbi esetében hogyan mondhatjuk azt, hogy bizonyos részeit elfogadjuk, amelyek tetszenek nekünk, másokat viszont nem?
 
A Biblia mögött Isten tekintélye áll. Olyan ez, mint amikor az anyakönyvvezető összead két házasulandót. Nem azt mondja, hogy házastársak vagytok az én nevemben, hanem: "A Magyar Köztársaság nevében házastársaknak nyilvánítalak benneteket!". Amikor ezt mondja, nem a saját nevében szól, hanem az Állam tekintélye áll mögötte.
 
Hasonlóan, a Biblia írói nem a saját személyükből szóltak, hanem Isten tekintélyéből.
„Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.”  (2 Péter 1.21)
Amikor tehát mondjuk Mózes könyvét olvassuk, vagy Pál apostol levelét Timótheusnak, akkor ez nem az ő személyes véleményük, hanem Isten által szentesített, mindenkire érvényes kijelentés! Igazából ezen a hozzáállásbeli különbségen múlik, hogy van, akiknek a Biblia semmit nem mond, míg a hívők számára hihetetlen mélységek tárulnak fel benne. Nézz föl a csillagokra, vagy nézz körül a természetben.Nézd meg az embert. Ezután gondolj bele, ki az az ISTEN, és mekkora tekintély az övé! És ez az Isten önmagát áldozta fel érted! Bele tudsz gondolni ebbe?
 
Már sokszor vitáztunk róla, hogy igaz-e a Biblia vagy sem., Számos érvvel támasztottuk alá (én is és mások is), hogy teljes mértékben Istentől ihletett és igaz. Így most ezzel nem szeretnék bővebben foglalkozni. Aki nem hiszi ezt, az igazából azért van, mert nem AKARJA hinni. Miért? Mert akkor a benne leírt ítéletek rá is vonatkoznának.
 
A Menny és a Pokol nem Istentől független létezők, ugyanis mindent, ami van, Ő hozott létre. Mert: „Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.” (János ev. 1.3)
Általában azt gondoljuk, hogy Isten a mennyben lakik. Igazából azonban Istennek nincs szüksége egy helyre, ahol lakhasson, mert Ő Lélek. Úgy is mondhatjuk, ahol Isten van, ott van a Menny.
 
Isten tehát (aki Jézus Krisztus, de ebbe most ne menjünk bele), okkal hozta létre mind a két helyet.
A miértet röviden próbálva megmagyarázni: azért mert szerető, de igazságos is. Az igazakat megjutalmazza a mennyben, és már helyet is készített számukra: „Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.” (János ev. 14.2)
Isten maga tökéletesen bűntelen, és egyben tökéletesen igazságos is. A tökéletesség képletes érzékeltetője a "tiszta fehérség". Ha ebbe egy ponocska (egy atomnyi) feketeség is kerülne, akkor már nem lehetne azt mondani róla, hogy "tökéletesen fehér". Nem számít ezért, hogy valakinek kicsi vagy nagy bűnei vannak, ("mindnyájan vétkeztek" Róma 10.23) Isten a legkisebb bűnt sem hagyhatja büntetés nélkül, mert nem engedheti, hogy ezt a fehérséget bárki beszennyezze.Le nem mosott bűnökkel senki sem mehet Isten elé!
Mi lenne, ha Isten nem ilyen lenne? Ha egy kevés bűnt még elnézne? Hol kellene meghúzni a határt? Az emberek általában az őket ért sérelmek közül a legkisebbért is megtorlást akarnak, az általuk elkövetettek közül pedig a nagyobbaknak sem akarnak különösebb jelentőséget tulajdonítani.
Istent nem kötelezi semmi semmire, jelleméből mégis az következik, hogy nem hagyhatja a bűnt büntetés nélkül. A bűn zsoldja (büntetése) pedig a halál (Róma 6.23). Nem a fizikai halálról van szó, mert az mindenki számára eljön, hanem az örök kárhozatról.

A testi halálod után két út lehetséges csupán, semmi több lehetőség nincs. Mivel mindenki bűnös (te is), ezért a kérdés csak az, hogy Isten megbocsátott-e neked (megtisztított-e a bűneid alól), vagy sem?
 
Mivel saját erőd (cselekedeteid, jótetteid, törvénytiszteleted) sohasem elegendőek, bármit is teszel („mert kegyelemből tartattatok meg, ...nem cselekedetekből” Efézus 2.8-9), ezért csak és kizárólag Jézus Krisztus helyettesítő áldozata által lehet a mennybe jutni. "Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik” János ev. 10.9:„. Ő feláldozta magát teérted, kifizette a minden eddig és a jövőben elkövetett bűnöd büntetését! Önmagától senki sem képes erre!

Most talán ezt mondod: "OK legyen, akkor hiszek. Békén hagysz már akkor végre te is meg az Istened is?"
A kérdés inkább az, hogy mi van a szívedben? „Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.” Róma 10.9. Mint az közismert, a szájával sok mindent beszél az ember, de Isten azt vizsgálja, ami a szívben van. „Én, az Úr vagyok az, a ki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő útai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint.” Jeremiás 17.10.  Hogy valóban hiszel-e az a cselekedeteidből látható meg!  Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajjon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?”
„Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből.” Jak. 2.24
Még egyszer hangsúlyoznám: nem az igazság ismerete (annak elhívése), hanem az annak való engedelmesség (megcselekedése) okán nyer üdvösséget az ember!„Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt?”  Jak. 2.19-20. Ez a cselekvés azonban a hit gyümölcse, és nem maga cselekedet az, ami üdvözít!

Mint a Biblia több helyérő vett idézetekből is igen egyértelműen és világosan látható, hogy Isten határozottan kijelenti, hogy csak és kizárólag a bűneink megvallása, és Jézus Krisztusba, mint helyettes áldozatban való szívbéli, teljes hit által lehet a mennybe jutni és örök életet nyerni. Minden más út (keresztény vallásos egyházi szokások követése, jó cselekedetek és rosszak kerülése, gyermekkori megkeresztelés, hamis vallások stb.stb. - az emberi találékonyság a kerülő utak kiötlésére nagyon széles -), a kárhozatba (pokolba) vezet.  

Az emberek jelentős része büszkesége okán szeret mindent maga intézni, ezért elutasítják Isten megoldását és kitalálják helyette a magukét: a vallásokat.
Vagy egyszerűen tagadják Isten létezését (ateizmus). Mivel az ateistáknak is létfontosságú, hogy megmagyarázzák önnön létezésüket, ezért ragaszkodnak körömszakadtáig az evolúcióhoz. Ez a vita nem is fog eldőlni a bizonyítékok szintjén, hanem majd csak Isten ítélőszéke előtt.
Sokan (sajnos nagyon sokan) pedig egyszerűen struccpolitikát folytatnak. Csak a mának élnek, inkább nem gondolnak ilyen kényelmetlen kérdésekkel. Ahogy azonban egy nem kezelt kezdő stádiumú daganat végül halálhoz vezet, a nem "kezelt" bűn probléma is végül halálhoz - mégpedig az örök halálhoz, a pokolhoz - vezet!
Miért nem juthat mindenki a Mennybe? – kérdezik sokan.
A Menny nem lenne értelmezhető a Pokol nélkül, mint ahogy a jó sem érthető meg ellentétpárja, a rossz nélkül. A meleget nem értelmezhetjük a hideg nélkül, a fényt a sötétség nélkül. A hideg és a sötétség nem létezik önmagában, hanem csak a meleg és a fény hiányaként értelmezhető. Így tehát ha létezik Isten, akkor az Ő jelenlétében létezik a Menny is. Isten azonban tökéletesen Szent, nem kerülhet vele közösségbe semmiféle bűn sem. Következésképpen léteznie kell ellentétpárjának, a Pokolnak is, amely az a hely, ahonnan Isten szándékosan kivonta magát, és ahova Isten a bűnösöket száműzi.
 
Isten nem akar azonban senkit a Pokolba küldeni, ezt mindenki maga választja önmagának. TE is bármikor dönthetsz másként! Aki nem dönt, az is döntött! A mennybe nem lehet csecsemőként bekereszteltetni, sem jó cselekedetekkel, ájtatoskodással kiérdemelni.
Annyira egyszerű az egész. Jézus már kifizette a Te bűneidet is. Az ő vére – áldozata – tisztára mosott téged is minden bűnöd alól, hogy megállhass Isten előtt. Boldogok, a kiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és a kiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, a kinek az Úr bűnt nem tulajdonít. (Róma 4.7-8) Csak kérned kell tőle, hogy bocsásson meg Neked, és abban a pillanatban már örök életed van. Már itt a földön érezheted ennek jutalmát: megszabadulhatsz az aggódástól, Isten ad bölcsességet a döntéseidhez, ráadásban  megad neked mindent (amire szükséged van). Halálod után nem mész ítéletre, hanem örök boldogságban élsz a Mennyben, közösségben Istennel.
 
Sokat mondhatnék még a Pokolról, mert a Biblia is sokat foglalkozik vele. Bizonyára azért, hogy ne legyen egy aprócska kétségünk sem felőle, hogy létezik. Akik nem választják Jézust, azok kivettetnek a külső sötétségre; holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása.” (Máté ev. 8.12) Én nem tudom, milyen fájdalom okozza majd a "fogaknak csikorgatását " és a sírást, de nem is akarom megtudni. Azonban még sem az ettől való félelem miatt választottam Jézust, hanem mert felismertem, hogy nélküle nem élhetek teljes életet. Nem azért veszek levegőt, iszok vizet, mert folyton attól rettegek, hogy nélkülük meghalok, hanem mert ösztönszerűen tudom, hogy az élethez ezek nélkülözhetetlenek.
 
 
Összegezve tehát: mindenkinek színt kell vallania Istennel és a Bibliával kapcsolatban. Ha hisz, akkor „A teljes írás Istentől ihletett” (2 Tim. 3.16), tehát minden, ami benne van IGAZ. A Pokol és a Menny is.
"E beszédek hívek és igazak: és az Úr, a szent próféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat," (Jelenések k. 22.6). Ez a kijelentés azonban nem csak a Jelenések könyvére igaz!
Isten „Kezeinek cselekedetei hűség és igazság; minden ő végzése tökéletes.” (Zsoltárok 111.7)
A Pokol és a Menny Isten tökéletes tervének részei. Ki szállhatna vitába vele? "Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai.” (Zsolt. 24.1)
 
Miért fontos minderről ennyit beszélni? Mert csak az Igazság, és az annak való engedelmesség az, ami szabaddá tehet bennünket! (János ev. 8.32)
Ugyan már, én szabad ember vagyok! Azt teszem, amit akarok! Senkinek sem fogok engedelmeskedni, kiváltképp nem Istennek! – mondja jónéhány ember. „Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, a ki bűnt cselekszik, *szolgája a bűnnek.” (Jn. 8.34 ) (*Eredeti szövegben: rabszolgája)
Értem. Szóval Te nem cselekedtél soha, és nem cselekszel ezután sem semmi bűnt? Biztos vagy benne?
Mindenképpen szolga vagy! Amit választhatsz, az az, hogy Istent szolgálod inkább, vagy a világot és annak urát: a Sátánt? Dönthetsz most is, de han teszed, azzal is döntöttél!

Egyet ne feledj semmiképpen:
A Pokol és a Menny VALÓSÁG!
 

A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál.”

(Jelenések könyve 21.8)
 
Talán érdekesek lehetnek még a Biblia utolsó mondatai:
 
„És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó. Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot. Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag. És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra; És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, a mik e könyvben megírattak. Ezt mondja, a ki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus!”
(Jel. 22.12-20)

 

Felhasználó értékelés

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Társadalmunkban a fogalmak jókora jelentésmódosuláson mentek - mennek keresztül. A nyelv egyes szavai már nem ugyanazt jelentik, mint régen. Így gyakran nehézségekbe ütközünk a kommunikációnk során, mert beszélgetőpartnerünk esetleg nem ugyanazt érti az általunk közöltek alatt, mint amit mi mondani szeretnénk.

A kommunikáció alábbi vázlatos modelljében látható, hogy az objektív valóságon belül mindenkinek van egy szubjektív, relatív elképzelése e valóságról, melyet az őt az élete során ért külső és belső hatások határoznak meg.

Felhasználó értékelés

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Veszélyes dolog az Igazság birtokosainak - sőt netán harcosainak - tartani magunkat. Mi van, ha tévedünk? Oly sokan állították, állítják magukról, hogy náluk az igazság. Mi van, ha az igazság véres kardját hordozzuk körül, és közben egyszerűen becsaptak bennünket, és hazugságot terjesztünk?

Sok jóhiszemű tanító, segítő szándékú ember nem gondolja ezt alaposan végig.

A Biblia mellett dönteni veszélyes. Ez ugyanis nem olyan, mint egy személyiségfejlesztő, vagy menedzser könyv, amiből azt fogadsz el, ami szimpatikus, és megfelel neked. A Biblia ugyanis azt állítja magáról, hogy egyenesen Isten szava ("A teljes írás Istentől ihletett" 2 Timótheus 3.16) és igaz ("A te ígéd igazság" - János 17.17).

Egy biztos: az Univerzum, a Föld, az ember létezik, van. Ami pedig van, az valahogyan létrejött. Akárhogy is történt, csak egyféleképpen történhetett. A különböző magyarázatok kizárják egymást, csak az egyik lehet igaz. Az Igazság tehát létezik és nem relatív.

Felhasználó értékelés

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Létezik-e abszolút igazság?

Rettentő zűrzavar uralkodik a mai társadalomban az igazság kérdésének megítélésében. Mit nevezünk igazságnak? Hányféle igazság létezik?

Az írásaimra érkezett reagálások (más fórumokon is szoktam időnként publikálni) alapján az esetek legalább 90%-ában azt tapasztalom, hogy a hozzászólók nem szállnak vitába a leírtakkal, hanem inkább azt mondják, hogy számodra talán ez az igazság, de az én számomra pedig az. Te ebben hiszel, én abban.
Az igazság vajon valóban a szerint változik, hogy ki, mit hisz róla?
Az abszolút igazság fogalma megszűnt létezni?

Felhasználó értékelés

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Azt világosan kell látni, hogy a Biblia nem összegyűjtött bölcseleteket, mítoszokat, történelmi eseményeket tartalmazó könyvek gyűjteménye, hanem világosan és egyértelműen Isten szól belőle hozzánk.

Ebben a tekintetben nem az egyetlen ilyen könyv, hiszen számos más szent iratot ismerünk, melyek mind ugyanezt állítják Természetesen nem az számít, hogy mit mond a konkurencia, hanem, hogy mi az igazság. Mivel ezek a könyvek mind másmilyennek írják le Istent, világos, hogy csak egy – vagy egyik sem – lehet igaz.

A Biblia nem tartalmaz istenbizonyítást, hiszen semelyik mű szerzője sem szokott foglalkozni azzal, hogy bizonyítsa önnön létezését. A mű léte bizonyítja a szerző létét. Isten utal rá azonban, hogy az alkotásának értelmes vizsgálatával létezése megtudható: „Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik….” (Róma 1.20)

Ha az ellenség nem tudja megakadályozni, hogy az információ eljusson a „főparancsnokság”-ról a „csapatok”-hoz, akkor igyekszik hamis híradásokkal megtéveszteni, és zavart kelteni az ellenség táborában. A legjobb megtévesztés pedig az, ami szinte megszólalásig hasonlít az eredetire, sőt még jobbnak is tűnik annál a hallgató számára. Éppen csak az adó leglényegesebb szándékának tekintetében hazudik.

Teljesen logikus eljárás, hogy az ellenség így jár el, hiszen ez az érdeke. Gyakorlatilag minden destruktív folyamat így játszódik le, így támad számos kórokozó is a szervezet ellen. A Sátán egyik legfontosabb fegyvere a megtévesztés, zavarkeltés, hiszen ő „hazug és hazugság atyja” (Jn. 8.44). Minden hazugság a világban végső soron az ördögtől származik.

Hogyan lehet mégis egy üzenet – adott esetben a Biblia – hitelességét ellenőrizni? A hadseregben erre azonosító kódokat használnak.

Alkategóriák

{jcomments on}

Ki olvas minket

Jelenleg 17 vendég és 0 felhasználó van vonalban.