Mindenféle

Felhasználó értékelés

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Félsz-e a haláltól?

Légy őszinte magaddal! Félsz-e a haláltól ott legbelül, függetlenül attól, hogy elismered-e hangosan vagy sem? Bár erősek a túlélési ösztöneik, az állatok mégsem félnek úgy a haláltól, mint az emberek. Az állatok nem elmélkednek saját múlandóságukon olyankor, amikor a halál épp nem fenyegeti létüket. Talán már láttál tragikus autóbalesetet. vagy esetleg meghalt egy rokonod vagy barátod. És automatikusan erre gondoltál: "Mi lett volna, ha velem történik ez a szerencsétlenség? Mi történne akkor velem? Megszűnnék létezni? A lelkem valamilyen más helyre kerülne?"

Indokolt-e a haláltól való félelem? Testünk nem fog örökké élni. Miért kellene aggódni amiatt, ami úgy is elkerülhetetlen? Isten azt mondja nekünk a prédikátor könyve 3:11-ben, hogy Ő a világot adta az emberek elméjébe. A "világnak" fordított szót legtöbbször "örökkévalóként" vagy "örökké tartóként" értelmezik. Ebben a versben viszont "örökkévalóságot" jelent. Az egyik oka annak, amiért félünk a haláltól, az az, hogy az emberben ott van egy Istentől kapott vágy az örök életre. Tehát a haláltól való félelmed teljesen jogos. Igazából, ezen tények tudatában, még azt is mondhatjuk, hogy oktalan lenne nem félni a haláltól.

Ha tehát félsz a haláltól, Istennek van egy reményt adó üzenete a számodra. A Biblia elmondja, hogy Isten Fia emberré lett, hogy "megszabadítsa azokat, a kik a haláltól valófélelem miatt teljes életökben rabok valának" (Zsidók 2:14-15). Jézus azért jött, hogy szabadulást nyújtson a halálfélelemből, de vajon hogyan lehet miénk ez a szabadulás?

 

Először is meg kell értenünk a problémát.

Nemcsak halandók, de bűnösök is vagyunk. Ezért van az, hogy amikor a halálra gondolunk, attól félünk, hogy esetleg nem jutunk a Mennybe. A Biblia ezt mondja: "mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül." (Róma 3:23). "Nincsen csak egy igaz is" (Róm. 3:10). "Nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is" (Róm. 3:12).

A bűnproblémánk okozza a halandóságunkat. "a bűn zsoldja halál (Róm. 6:23). A bűn problémáját meg kell oldanunk, mielőtt a halál problémájával tudnánk foglalkozni. Az emberek megpróbáltak már mindenféle megoldást kitalálni a bűn problémájára.

Talán, ha erősen próbálkozunk, megközelíthetjük a tökéletességet, hogy Isten a mennybe beengedjen? Talán, ha legtöbbször megtartjuk a Tízparancsolatot, akkor elég jók leszünk? Isten azonban nem fogja megengedni nekünk ezt a lehetőséget. "Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös" (Jakab 2:10). "Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte" (Róm. 3.20).

Talán, ha ellensúlyozhatnánk a rossz dolgainkat a jó cselekedeteinkkel, akkor ez segítene a rossz cselekedetek elfedezésében? Ez az, amit a vallás szerint tehetünk. Isten ezt a lehetőséget sem fogja megengedni. "És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint megfertéztetett ruha" (Ésaiás 64:5). "Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket" (Titus 3:5). Ezek a versek mind a vallásos jó cselekedetekre utalnak. A vallásosság nem segíthet nekünk.

Mivel segítség nélküliek vagyunk a bűnprobléma megoldásával kapcsolatban, Istennek kellett közbelépnie, hogy megmentsen bennünket. Elküldte az Ő Fiát, hogy meghalljon érettünk a kereszten azért, hogy fizessen bűneinkért. "Mert azt [Jézust], a ki bűnt nem ismert, bűnné tette [Isten] értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne" (2 Korinthus 5:21). "Krisztus érettünk meghalt" (Róm. 5:8). "Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk" (Galátzia 3:13).

Hogyan lehet elnyerni a bűnbocsánatot?

Az ember csak akkor nyerhet üdvösséget, ha hisz az Evangéliumban. Az Evangélium abból a tényből áll, hogy "Krisztus meghalt a mi bűneinkért ... eltemettetett [bizonyítva, hogy tényleg meghalt]... feltámadott ...és hogy megjelent [bizonyítva, hogy tényleg feltámadt]" (1 Korinthus 15:1-8). Hinni ezeknek a tényeknek annyira fontos, hogy Isten kinyilatkoztat egy átkot arra, aki az Evangéliumokon kívül más üdvözítő utat hirdet (Galátzia 1:6-9).

Az ember csak akkor nyerhet üdvösséget, ha hisz Jézus Krisztusban. "És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk" (Apcsel. 4:12). "Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz" (Apcsel. 16:31).

Mit jelent hinni Jézus krisztusban és hinni az Evangéliumban? A hit azt jelenti, hogy félretenni minden más reményt és csak egyedül Krisztusra támaszkodni.

A vallás azt állítja, hogy az ember is közrejátszik abban, hogy kiérdemelje az üdvösséget. Valószínűleg Krisztus végezte el a nagyobb munkát, de nekünk is kell valamit tenni érte. Isten nem engedi meg, hogy kiérdemelhessük az üdvösséget. "Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék" (Efézus 2:8-9). Ha mi lennénk részben felelősek a saját üdvösségünkért, akkor felfuvalkodnánk. isten csak azokat meni meg, akik felismerik, hogy segítségre szorulnak az üdvösségükre nézve. Jézus Krisztus "mindenképen idvezítheti is azokat, a kik ő általa járulnak Istenhez" (Zsid. 7:25).

Jézus legyőzte a bűnt, amikor meghalt értünk a keresztfán. Megoldva a bűn problémát, legyőzte a halált is értünk, amikor feltámadt a halálból (Zsid. 2:14). "Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban" (Róm. 6.23).

Az üdvösség nem vallásos jócselekedetek vagy egy egyház által, hanem egyedül Jézus Krisztus által van. Most azonnal elfogadhatod az üdvösséget úgy, hogy megvallod bűnösséged és azt, hogy képtelen vagy segíteni magadon, és kizárólagosan Krisztusra bízod magadat valamint arra, amit érted tett a kereszten. Isten szeret téged. Szeretne megváltani téged bűneidből és odaadni neked az örök élet ajándékát.

Megszabadulhatsz a bűntudattól és bűneid büntetésétől illtve a haláltól való félelemtől most rögtön, ha megkéred Jézust, hogy mentsen meg téged. "Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik" (Róm. 10:13)

 

További információért keresd fel az alábbi honlapok valamelyikét:

Pécsi Biblia Baptista Gyülekezet - Pécs (Rózsadomb), Polgárszőlő u. 1.

http://www.bibliabatista.hu

Nagykanizsai Világítótorony Baptista Gyülekezet

http://www.kanizsabaptista.hu

Fővárosi Baptista Gyülekezet - Budapest, XI. kerulet, Orlay u. 2/b.

http://fovarosibaptista.hu

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

Ki olvas minket

Jelenleg 72 vendég és 0 felhasználó van vonalban.