Mindenféle

Általános

{jcomments on}

Felhasználó értékelés

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

A Biblia alapvető üzenete az, hogy Isten ingyen, cselekedetek nélkül biztosít örök, örömteli életet azoknak, akik elismerik és megbánják bűneiket (Istennel szembeni engedetlenségüket és embertársaik iránt elkövetett vétkeiket) és kérik Jézus Krisztust, hogy legyen a személyes Megváltójuk. Magyarul, Isten ingyen ad örök boldogságot azoknak, akik ezt kérik és elfogadják!

Te miért nem kéred, és miért nem fogadod el ezt az ajándékot?

Ezt a kérdést tetem fel a gyakorikerdesek.hu oldal olvasóinak, mert kíváncsi voltam, hogy az emberek saját meglátásuk szerint miért utasítják el a keresztyénséget.

Sok érdekes válasz érkezett, eltekintve az ilyen névtelenséget biztosító fórumokon megszokott gorombáskodásoktól.

Megdöbbentő, hogy csak ebben a néhány válaszban is mennyi téves képzet, tévedés található a keresztyén hit valódi mibenlétével kapcsolatban. Sajnos az emberek így nem azért utasítják el a keresztyénséget, ami az valójában, hanem amit TUDNI VÉLNEK róla. Írta valaki, hogy ismeri a kereszténységet. Én nem hiszem, hogy így lenne. Amit ő ismer, az esetleg néhány egyház, magyarul csak a vallási felszín. Nem hiszem, hogy ismerné a valódi biblikus keresztyénséget.

Ami a leginkább furcsa, de tapasztalataim szerint elég általános jelenség, hogy egyesek úgy képzelik, többet tudnak a keresztyén hitről, a Bibliáról, annak kialakulásáról, mint mi, akik valóban keresztyének vagyunk. Ezt a manapság egyre gyakoribb „ismeretterjesztő” filmeknek, könyveknek, újságcikkeknek tudom be, melyek meglepő megállapításaikkal, „leleplezéseikkel” bizony alaposan becsapják a laikus nézőket, mert nagyon „tudományosnak” tűnnek. Ezen állítások cáfolata aztán már nem jut el a nézőkhöz, hiszen az már nem szenzáció.

Néhány válaszra reagáltam is, ami azonban az oldal üzemeltetőinek nem tetszett, ezért törölték a kérdést. Ezért most itt közzéteszem ezeket a válaszokat az én reagálásaimmal együtt, melyek talán hasznosak lehetnek azok számára, akik hasonló alapokon utasítják el a Jézus Krisztusban való hitet.

Felhasználó értékelés

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

A minap ismerősnek jelölt a Facebook-on egy érdekes csoport. Magukat „Nagy Figyelmezetésnek” nevezik, és egy európai látnoknő Jézustól és „Szűz Máriától” származó állítólagos üzeneteit közvetítik a magyar emberek felé. Egy hívő ember számára rögtön gyanús – vagy legalábbis gyanúsnak kellene lennie -, az ilyen forrásból származó üzeneteknek. Ezért én is írtam egy Nagy Figyelmeztetést a számukra. Ennek hatására kialakult egy üzenetváltás közöttünk, melyet itt most meg szeretnék osztani az olvasóimmal is, tanulságul arra, hogy magukat kereszténynek tartó emberek mennyire el lehetnek tévelyedve a Biblia igazságaitól.

Felhasználó értékelés

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

A magyar történelem egy inkább különös, mint jelentős epizódját szeretném elmesélni. Az esemény mindazonáltal nagyon érdekes, mi több, megdöbbentő. Úgy gondolom, hogy ez az eset mégis nagyon jelentős kihatással volt Magyarország sorsának alakulására.

1660-ban járunk. Az országban erőteljesen zajlik a Katolikus Egyház ellentámadása a korábban nagy teret nyert protestantizmus visszaszorítására. Az ominózus történet is ezzel áll összefüggésben.

Felhasználó értékelés

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Mielőtt e cikk elolvasásába kezdenél, feltétlenül olvasd el a bűnről szóló előző írást itt!

Az előző cikkben a bűn bibliai meghatározása volt a téma. Mivel a bűn fogalmán az emberek nagy része mást ért – egy sokkal szűkebb területet – mint Isten, ezért fontos e kérdés tisztázása.

 A bűnbánat és a megtérés fogalmán viszont az egyes egyházak között vannak nézeteltérések. Különösen a Katolikus Egyház és az evangéliumi keresztyénség között. Ezért legalább annyira fontos megérteni, hogy mit mond a Biblia maga a bűnbánatról, és a hozzá szorosan kapcsolódó megérésről. Mi alapján mondhatja valaki, hogy megtért és újonnan született?

Sajnos, ha valaki ebben a kérdésben egy hamis tanítást követ, akkor abban az önbecsapásban találja magát, hogy azt hiszi, rendben van a kapcsolata Istennel, pedig valójában nincs. Ha pedig nincs, akkor útja változatlanul a Pokol felé tart.

 Nézzük meg először, mit ért a Biblia bűnbánaton és megtérésen.

Felhasználó értékelés

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ez az üzenet elsősorban zsidó emberekhez szól.

A keresztyén Újszövetség evangéliumaiban Bemerítő János a címben szereplő kérdéssel küldte el tanítványait Jézushoz: „Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?”1

Bemerítő (Keresztelő) János korának – és az utána következő nemzedékek – zsidósága várakozásának megfelelően egy királyi hatalommal megjelenő Messiásra várt.

Igen, a Messiás el fog jönni majd hatalommal, és lábai alá veti a népeket. Első eljövetele azonban nem ilyen volt, hanem más célt szolgált. János elcsüggedt, mert börtönben volt, és nem tudta végezni azt a munkát, amire elhívást kapott: kiáltó szó lenni a pusztában és hirdetni az Úr eljöttét. „Talán tévedtem és még sem Jézus az, akinek eljövetelét vártuk” – kérdezhette magában.

Felhasználó értékelés

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Nagyon sokan vannak, akik nem értik, mit is jelent a bűn fogalma a Bibliában. „Én nem szegtem meg semmilyen törvényt, vagyok olyan jó ember, mint bárki más! Nem cselekedtem semmi olyasmit, amiért Istennek meg kellene büntetnie” – mondják.

Ez a felfogás azonban súlyos félreértés, és végzetes az ember örökkévaló sorsára nézve. Az alábbiakban az „Újszövetségi fogalmak szótára” (Evangéliumi kiadó, 2005), című könyvből vett idézettel szeretném bemutatni, mit is ért a Biblia – valójában tehát Isten – az ember személyes bűnén.

Felhasználó értékelés

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Mottó: „Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincsen több; Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos.” (Ézsaiás 46:9)

Annak bizonyításával foglalkozni, hogy a Biblia egy vagy több istenről beszél-e, majdnem annyira feleslegesnek tűnhet, mint a gömb gömbölyűségéről írni. Az, hogy a gömbnek EGY oldala van, és nincsenek élei, első ránézésre látszik, és mindenkinek evidens. Legalább ennyire evidens az is, hogy a Bibliában EGYETLEN Isten jelenti ki magát, amint a fenti idézetből is látható.

Soha nem is volt ez kérdéses, viták csak a háromságtan körül alakultak ki, mert az emberi értelem nehezen (teljes mértékben valójában egyáltalán nem) tudja felfogni, hogy Isten EGY, de három személy. Ezért aztán az ariánusok (A Fiú az Atya teremtménye, a Szent Lélek csak erő) és a modalisták (az Atya, a Fiú, a Szent Lélek Isten három egymást követő megjelenési formái, nem külön személyek) triteizmussal (háromistenhit) vádolták a Szentháromság-tan képviselőit, azt állítva, hogy három Istenben hisznek. Ezek a viták már lezárultak, a keresztyénség többsége érti és elfogadja a három személyben létező, mégis EGY Isten létét. (Vannak kivételek: pl. a Jehova Tanúi ariánusok, és az unitáriusok is tagadják a Szentháromságot).

Manapság azonban olyan korban élünk, ahol minden relatív, mindenki számára az az igaz, amit a maga számára igaznak gondol. Napjainkban nem okoz problémát, ha valaki azt mondja, hogy „lehet, hogy szerinted a gömbnek nincs sarka, szerintem meg van”. Az emberek sajnos nem gondolják át, hogy habár mindenkinek véleményszabadsága van, de attól még az igazság egy. Lehet, hogy a világban sok minden bizonytalan, de EGY dolog biztos: EGY konkrét dolog EGY konkrét jellemzőjéről csak EGYFÉLE igazság létezhet. Magyarul az igazság nem relatív.

Korunkban a Sátán azzal igyekszik Isten hitelét rontani, hogy azt a nézetet terjeszti, hogy mindenki azt gondolhat Istenről, amit akar, és ezek a nézetek külön-külön igazak. Amikor az emberek nyilvánvaló ellentmondásba ütköznek, például amikor a Biblia ellentmond az ö istenképüknek, akkor nem riadnak vissza attól sem, hogy a „gömb szögletesítésének”, vagyis a Biblia sokistenképének bizonyításába fogjanak. (Olvastak már ki a Bibliából reinkarnációt, és egyéb hajmeresztő dolgokat is. Egyesek mindenre képesek azért, hogy a saját vélekedésüket igazolják).

Ki olvas minket

Jelenleg 10 vendég és 0 felhasználó van vonalban.