Hírek

Felhasználó értékelés

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

A Szíriában, és ezzel kapcsolatosan a világpolitikában zajló események sokakban a III. világháború kitörésének lehetőségét vetítik előre. Némelyek a damaszkuszi vegyifegyver-támadás mögött az USA és Izrael összeesküvését vélik felismerni. Ez talán igaz, talán nem.

Ami biztos, hogy minden az Isten által elhatározott menetrend szerint fog megtörténni.

Lehetséges-e, hogy ezek az események az Utolsó Idők kezdetét fogják jelenteni?

Sok jel mutat arra, hogy az Utolsó idők, a történelem Isten általi befejezése nagyon közel van. A jelen háború azonban még biztosan nem a végső idők nagy csatáinak egyike lesz. Két ilyenről beszél a Biblia. Az első, az ún. Góg és Magóg háborúja a Nagy Nyomorúság kezdetének környékén fog kitörni (kicsivel előtte vagy utána, ezt nem lehet biztosan tudni). Ekkor sok állam szövetsége támad Izraelre (ezek nagy bizonyossággal arab államok lesznek, Oroszország vezetésével). Mi köze az oroszoknak az arabokhoz? Figyeljük meg, kinek az oldalán áll most Oroszország? Ezt a támadást azonban Isten meg fogja hiúsítani a támadó seregek megsemmisítésével. A pusztítás akkora lesz, hogy 7 hónapig tart majd a halottak temetése. (Ezék. 38-39). A második nagy csata az Armageddoni lesz, a Nagy nyomorúság végén, amikor az Antikrisztus seregei Izraelre támadnak. A csata közben Jézus visszatér a Mennyből, megsemmisíti a támadókat és felállítja királyságát a Földön.

A mostani események még inkább csak a Nagy Nyomorúság kezdetének előjelei, a vajúdás kezdetei, „jósló-fájások”, ahogyan az a Máté 24:6-8-ban áll: „Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.”

Valószínűleg a szíriai konfliktus is egy azon fejlemények közül, melyek a végső események felé vezetnek. Kezdenek kirajzolódni azok a szövetségek, melyek részeként a különböző államok részt vesznek majd a végső konfliktusban. (Lásd Oroszország kiállását Szíria és az arab államok mellett).

A Szír főváros, Damaszkusz azért is különleges város, mert a történelem legrégebb óta folyamatosan lakott városa. Soha nem pusztították még el teljesen, nem néptelenedett el, mindig éltek benne emberek. Azonban Ézsaiás megjövendölte, hogy egyszer el fog pusztulni: „Jövendölés Damaszkusz ellen. Íme Damaszkusz városa elpusztíttatik, és romok halmává lesz;”   (Ézs 17:1). Ez az esemény tehát biztosan be fog majd következni, mert Isten beszéde mindig megvalósul. Talán most fog ez megtörténni, talán később, más módon, de bekövetkezik.

Noha ez a háború – ha kitör – még nem a Nagy Nyomorúságot megnyitó Góg féle háború lesz, de lehetséges, hogy annak az előszele. A Nagy Nyomorúság elején a Biblia szerint megtörténik az elragadtatás, amikor Jézus Krisztus magához veszi az akkor földön élő hívőket (de azokat nem, akik nem születtek újonnan, hanem csak vallásosak voltak), és nekik nem kell átmenniük az utolsó 7 évben lezajló borzalmas eseményeken.

„Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban;   Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.” (1Thess 4:16-17).

Lehet tehát szörnyülködni a hírek hallatán, vélt vagy valós összeesküvéseket gyanítani a háttérben, de mindezeknek az események menetére vajmi kevés befolyása van. A szír események intő jelek inkább: készen állsz az Úr eljövetelére? Ha megtörténik, az elragadottak, vagy az ittmaradtak között leszel? Még nem késő döntened, megbánva bűneidet behívni Jézus Krisztust az életedbe, mint Megváltódat!  

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

Ki olvas minket

Jelenleg 11 vendég és 0 felhasználó van vonalban.