Szekció blog

Fontos információk

 

Március 15-e ismét alkalmat teremt, hogy megvizsgáljuk, hívőként hogyan viszonyuljunk a hazánkhoz, nemzetünkhöz. Aktuálilis azért is, mert nagyon furcsa nézetek ütötték fel a fejüket ezzel kapcsolatban, melyek úgy vélem, nem biblikusak.

A Bibliában azt írja Pál apostol Timótheusnak, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. (1 Tim. 2:4). Én is ezt szeretném. A keresztyén éveim alatti szomorú tapasztalatom azonban az, hogy nagyon sok embert éppen a vallása akadályoz meg abban, hogy az igazság ismeretére eljusson, és így üdvözüljön. Nem az számít, hogy ki melyik egyházban van elkötelezve, hanem csak az, hogy Isten iránt VALÓBAN el van-e kötelezve! Az Istennel való kapcsolatnak vannak feltételei, melyeket talán mondani sem kell, hogy nem mi emberek, hanem Isten határoz meg. Isten ezt a Bibliában tette meg. Az emberi hagyományok sajnos sok egyházban nagyon eltorzították, hogy melyek is ezek a feltételek.

Jézus ezt pontosan el is mondta: "Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai."   (
Máté 15:8 - 9).
A történelmi korszakok változnak, de az az emberi mentalitás sajnos nem, hogy a hivatalos vallás eltorzítja, és a saját hagyományaival helyettesíti Isten kijelentéseit, amelyek aztán így csak emberi parancsolatok lesznek. Ennek az a következménye, hogy sok milliónyi magát kereszténynek, istenhívőnek valló ember nem hívő igazából. Hisz valamiben, de nem abban, amit Isten mond.

A blogter.hu-n (http://misszionarius.blogter.hu) feltettem a kérdést az ezoterikus nézeteket valló hanter nicknevű bloggernek, hogy mutassa be azt a világképet, amelyben ő hisz.

Három kérdésre kértem, hogy adjon választ:

- Honnan jövünk? (Hogyan keletkezett a világ?)
- Miért élünk? (Mi az életünk célja itt e földön?)
- Hová tartunk? (Miben reménykedhetünk a halálunk után?)

Keresztyén vagy? Ellenőrizd le magad!

Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; (Máté 7:21a)

Statisztikai adatok szerint több mint 2 milliárd keresztyén él ma a világon.

Vajon valós ez a szám? Mindenki keresztyén, aki annak vallja magát? Lehet-e valaki a „saját szabályai szerint” keresztyén? Beléphet-e valaki egy másik ország területére, aki nem hajlandó elfogadni annak törvényeit? Aligha. Mégis, Isten országába sokan a saját elképzeléseik alapján kívánnak bebocsátást kapni.
„És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van. A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.”
(1 Jn. 5.11-12 )

Ki olvas minket

Jelenleg 9 vendég és 0 felhasználó van vonalban.